Yazım Kuralları

Yazım Dili:

Yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Makale Başlığı, Yazar Adı, Özetler, Anahtar Kelimeler ve Giriş

 • Makale başlığı (14 Punto/Koyu) sayfa ortalanarak yazılacaktır.
 • Yazar adı-soyadı, yazara ait kişisel bilgilere yer verilmeksizin makalenin başlığı altına sağa yaslı olarak yazılacaktır.
 • Yazara ait kişisel bilgiler, yazarın unvanı, bağlı bulunduğu kurum (var ise) ve elektronik posta adresi, ilk sayfada sayfa altı dipnotu (*) olarak verilecektir (Birden fazla yazar varsa birinci yazar için bir, diğerleri için artan miktarda yıldız kullanınız).
 • Metin, Times New Roman ve 12 punto; dipnotlar ise aynı fontla fakat 10 punto ile yazılmalıdır.
 • Bildiriler, Giriş, Alt Başlıklar ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Alt başlıklar için numaralandırma yapılmamalıdır. İngilizce özet Türkçe özet ve anahtar kelime de eklememelidir.
 • Bildirilerde sayfa ve resim sınırlaması bulunmamaktadır.

Kaynakça

Makalede kullanılan kaynaklar “Kaynakça” başlığı altında 12 punto koyu olarak yer alacaktır. Kaynakçada yer alan eserler, 12 punto olarak aşağıdaki örneklerde olduğu gibi gösterilecektir.

Kitaplar:

 • Babinger, Franz, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Kültür Bakanlığı yay., Ankara, 1992.

Makaleler:

 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, “Ali Suâvi ve Çırağan Sarayı Vak’ası”, Belleten, 8/29 (1994), s. 70-118.

Tezler:

 • Yavuz, Fikrettin, Osmanlı Devleti Dış Politikasında Ermeni Sorunu: 1896 Osmanlı Bankası Baskını, Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya, 2009.

Gazeteler:

 • Namık Kemal, “Hasta Adam”, Hürriyet, 7 Ekim 1868.
 • “Araplar ve Türkler”, Tanin, 8 Nisan 1910.
 • The Times, 03 Haziran 1867.

Arşiv Belgeleri:

 • HR. SYS. 36/77.
 • O. 424/210.

Dipnot ve Kaynak Gösterme

 • Dipnotlar sayfa altında yer alacaktır.
 • Dipnotta yer alacak kaynaklar, ilk geçtikleri yerde aşağıda verilen örneklerdeki gibi olacaktır.

Kitaplar:

Dipnot numarası, yazar adı ve soyadı, kitap adı, basıldığı şehir, yayın tarihi, referans alınan sayfa numarası.

 • Hilmi Bayraktar, XIX. Yüzyılda Halep Eyaleti’nin İktisadı̇ Vaziyeti, Elâzığ, 2004, s. 115.

Makaleler:

 • Cahit Bilim, “Tercüme Odası”, OTAM, 1 (1990), s. 29.

Tezler:

 • Zeynep İskefiyeli, Ermeni Meselesi Çerçevesinde 1893 Ankara Mahkemelerinin Yeri ve Önemi, Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya, 2008, s. 50.

Gazeteler:

 • Namık Kemal, “Hasta Adam”, Hürriyet, 7 Ekim 1868, s. 3.
 • “Araplar ve Türkler”, Tanin, 8 Nisan 1910, s. 5. – The Times, 03 Haziran 1867, s. 1.

Arşiv Belgeleri:

 • İ. DUİT. 8/14 (Lef: Var ise).
 • O. 424/217, Ramsay’dan Hindistan Valisine, 19 Ekim 1908, Bağdat, No. 54, PRO.

Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma:

 • Daha önce atıfta bulunulmuş kitap, tez ve makalelerde: yazar soyadı, yayının ilk birkaç kelimesi, sayfa numarası:
 • Yavuz, Banka Baskını…, s. 45.
  • Bilim, “Tercüme…”, s. 30.

Arşiv Belgelerinde: Her seferinde tam künye.

 • İ. DUİT. 8/14 (Lef: Var ise).

Gazetelerde:

 • Le Figaro, 25 Temmuz 1908, s. 1. (Gazete haberi)
 • “Araplar…”, Tanin, 8 Nisan 1910, s. 5. (Yazarı belli olmayan gazete yazısı)- Ali Suavi, “Civan…”, Ulum Gazetesi, 16 Şubat 1870, s. 2.