Önemli Tarihler

Bildiri özetlerinin gönderilmesi son gün: 31 Ağustos 2023
Kabul edilen bildirilerin ilanı: 4 Eylül 2023
Bildiri tam metninin gönderilmesi son gün: 4 Ekim 2023
Düzeltilmiş tam metin teslim tarihi: 10 Ekim 2023
Sempozyum Tarihi: 19-21 Ekim 2023