Kabul Edilen Bildiriler

100. YILINDA CUMHURİYET DÖNEMİ GAZİANTEP ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (19-21 Ekim 2023) KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ
SIRA NOBİLDİRİ SAHİBİNİN ÜNVANI- ADI SOYADIBİLDİRİ ADIKURUMUMAİL
1Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYASuriye’de Türk Güvenlik Bölgelerinin Hukuki Temeli ve Gaziantep İçin ÖnemiMarmara Üniversitesi-İstanbulalaeddinyalcinkaya@gmail.com
2Doç. Dr. Zahide ACAR, Doç. Dr. Gülşen KUM,  Gaziantep İlinde Ekstrem Hava Olayları/Extreme Weather in GaziantepÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi    zacar@comu.edu.tr  
3Prof. Dr. Barış TAŞKurtuluşun ve Cumhuriyetin Simgesi Olarak Ayıntap’tan Gaziantep’e Fonksiyonel ve İdari DönüşümÇankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi    tas.baris@hotmail.com
4Prof. Dr. Behiye KÖKSELGaziantep’te Tarihî veya Kutsal Yerlere Bağlı Altı Efsanenin İnanç ve Mekân Bağlamında İncelenmesiGaziantep Üniversitesi      behiyekoksel60@gmail.com
5Prof. Dr. Cavid QASIMOVSovyet Azerbaycan Şarkiyatçısı Nilufer Efendiyeva’nın Akademik Çalışmaları İşığında Antep Kuşatması(Nisan 1920 – Şubat 1921)Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
6Prof. Dr. Cengiz ATLITürk İstiklal Mücadelesinin Nişanı İstiklal Madalyası’nın Gaziantep’e VerilmesiIğdır Üniversitesicengiz3636@hotmail.com
7Prof. Dr. Elif BOZDOĞAN SERT   Öğr. Gör. Aslı Deniz ADIGÜZEL   Tuğrul AVCI    Kent Parklarda Kullanılan Yüzey Kaplama Malzemelerinin Oluşturduğu Sıcaklık Düzeyinin İncelenmesi: Gaziantep Dülükbaba Tabiat Parkı Örneğiİskenderun Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İskenderun-Hatay   Bitlis Eren Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölümü, Bitlis   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Kahramanmaraş    fakioglu.tugrul@gmail.com
8Prof. Dr. Füsun KARA
Doç.Dr. Yunus Emre TANSÜ
Dr. Semra ÇERKEZOĞLU
Erken Cumhuriyet Dönemi Gaziantep’te EkonomiFırat Üniversitesi-Gaziantep Üniversitesi-Gaziantep Üniversitesi      semracc27@gmail.com
9Prof. Dr. Halil İbrahim YAKARBülbülzade Abdullah Edip Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve Görüşleri Üzerine Bir DeğerlendirmeGaziantep Üniversitesi 
10Prof. Dr. Mehmet EROL Anıl Can KILINÇBarak Yöresinde İskân Şiirlerinde VaryantlaşmaGaziantep Üniversitesi     merol@gantep.edu.tr
11Prof Dr. Orhan DOĞAN   Öğr. Gör. Murat ERKOÇ   Dr. Öğr. Üyesi Sakine HAKKOYMAZGaziantep Millet Mektepleri ve Halkevleri (1930-1935)Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Hasan Kalyoncu Üniversitesi   Hasan Kalyoncu Üniversitesi    odogan@ksu.edu.tr  
12Prof. Dr. Osman AKANDEREGaziantep ve İlçelerinde Açılan Halkevlerinin Halkın Eğitimine Yönelik Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri (1932-1951)Necmettin Erbakan Üniversitesi-Konya        oakandere@erbakan.edu.tr
13Prof. Dr. Rüstem Yanar Dr. Burak Savrun1923’ten Günümüze Gaziantep‘te Sanayinin Dönüm NoktalarıGaziantep Üniversitesi- Zeki Mensucat 
14Prof. Dr. Serap TAŞDEMİRGaziantep’te Mücadeleyi Vazgeçilmez Kılan Ailelerden Biri: Göğüş AilesiAmasya Üniversitesi    serap.tasdemir@amasya.edu.tr
15Prof. Dr. Seydi Vakkas TOPRAKİşgal Altındaki Ayntâb’da Yerel BasınAdıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  seyditoprak@gmail.com
16Prof. Dr. Şenay GÜNGÖR Nermin SARI  Gaziantep İli Kentsel Yeşil Alanlarının Afet Ve Acil Durum Toplanma Alanları Açısından Yeterliliğinin Coğrafi Bilgi Sistemi İle İncelenmesiNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Bölümü          nerminsari337@gmail.com
17Prof. Dr. Seymur AĞAZADEGaziantep Ekonomisi: Toplam Ekonomik Faaliyet, Sanayi, Dış Ticaret, Turizm ve Tarımsal Üretim Üzerinden Bir İncelemeAlanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi      seymur.agazade@alanya.edu.tr
18Prof. Dr. Tahir ORUCOVTürkiye’nin Milli Kurtuluş Savaşı’nda Gaziantep şeherinin ve Azerbaycan’ın Karabağ savaşında Terter şeherinin yeri ve rolüAMEA Folklor Enstitüsü        tahiroruclu@gmail.com
19Prof. Dr. Timur VuralAntep Savunması Kahramanlarının Türkülere YansımasıNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi    trvural@yahoo.com
20  Doç.Dr. Ali KAŞIYUĞUNCumhuriyet dönemi idari yapılanmasında Gaziantep’in Bir ilçesi: Besni (1926-1954)Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi      asodo0809@gmail.com
21Doç. Dr. Aydın YİĞİT“Muhtarlık”tan “Belediye”ye: Demokrat Partinin Son Döneminde Belediye Teşkilatı Kurulan Gaziantep Köyleri (1957-1960)Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü-Antalya        traydinyigit@gmail.com
22Doç.Dr. Bağır BABAYEV Doç.Dr. Reşad ASGEROV  Milli mücadele- Kurtuluş Savaşı Dönemi (1919-1922) Gaziantep’te Ermenilerin Türk-Müslümanlara Yönelik Düşmanca PolitikasıAzerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Felsefe ve Sosyoloji Enstitüsü, Nahçıvan Devlet Üniversitesi        asgarov_rashad@mail.ru
23Doç. Dr. Ferhat ArslanGaziantep İlçelerinin Cıttaslow (sakin şehir) Unvanı Alabilme Potansiyellerinin İncelenmesiManisa Celal Bayar Üniversitesi      ferhat.arslan@cbu.edu.tr
24Doç. Dr. Ferhat ARSLAN Müzik Öğretmeni Mehmet Emin DİLGÖZ  Gaziantep’in Türk Müzik Kültürüne Armağanı: Tamburi Necdet YAŞARManisa Celal Bayar Üniversitesi Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi;    mametemin@hotmail.com
25Doç. Dr. Gül ÇAKIRErken Cumhuriyet Dönemi’nde Gaziantep’te Sıhhi DurumDokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü-İzmir    gul.karacaer@deu.edu.tr
26Doç.Dr. Gülşen KUM Doç.Dr. Zahide ACARFarklı Kuraklık Belirleme Yöntemlerinin Gaziantep İli Örneğinde Analizi/ Analysis of Various Methods for Detecting Drought in Gaziantep ProvinceGaziantep Üniversitesi Çanakkale Üniversitesi          gulsenkum@gantep.edu.tr
27Doç. Dr. H. Nurgül BEGİÇ Dilem DOĞANModa Tasarımında Kültürel Aktarıma bir örnek “Kutnu Dokuma“İzmir Demokrasi Üniversitesi    begicnurgul@gmail.com
     
28Doç. Dr. Mehmet BİÇİCİ Mehmet Ali ERTURHANGaziantep Valileri ve Faaliyetleri (1950-1980)Gaziantep Üniversitesi -Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi      bicici@gantep.edu.tr
29Doç. Dr. Meryem ARSLANAntep Ağzında Kullanılan Şindik Zarfı ÜzerineNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü  ameryem@ohu.edu.tr
30Doç. Dr. Muhammed HÜKÜMBireyi Sağaltan ve Saklayan Toplum: Mitat Enç Hikayelerinde YerlilikSakarya Üniversitesi    muhammedhukum@sakarya.edu.tr
31Doç. Dr. Murat ÇELİKDEMİR“Türkiye- Suriye Sınırının Genel Durumu Hakkında Gaziantep Valisi Hüseyin Hüsnü Bey’in Raporu (12 Aralık 1923)”Gaziantep Üniversitesi        celikdemir@gantep.edu.tr
32Doç. Dr. Murat KÖYLÜAntep Savunması Kahramanları ve Mustafa Kemal Atatürk`ün Antep Savunmasına DesteğiÇağ Üniversitesi-Mersin         muratkoylu@cag.edu.tr
33Doç. Dr. Orhan TURANGaziantep Gazetesi’ne Göre Hatay’ın Anavatana Katılması (1936-1939)Batman Üniversitesi    orhannturann@gmail.com
34Doç. Dr. Özkan DEMİRİktidar ve Muhalefet Çekişmesinin Gaziantep Yerel Basınına Yansımaları: Gaziyurt Gazetesi ile Demokrat Ülkü Gazetesi ÖrneğiSelçuk Üniversitesi-Konya          ozkandemir@selcuk.edu.tr
35Doç. Dr. Resul BAĞICumhuriyet Dönemi Gaziantep İlinde yapılan Derleme Çalışmalarının Gaziantep Müzik Kültürüne EtkileriNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı        resulbagi@gmail.com
36Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir AKSOYCumhuriyet Dönemi Gaziantep’te Valiliğin Genel Görünümü  Gaziantep Üniversitesi    aaksoy@gantep.edu.tr
37Dr. Öğr. Üyesi Fatih ADIGÜZEL Öğr. Gör. Dr. Ercan VURALGaziantep İlinde Kültür Rotasının Web Cbs İle OluşturulmasıBitlis Eren Üniversitesi Adıyaman Üniversitesi    fadiguzel@beu.edu.tr
38Doç. Dr. Ömer ŞEN6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası Kırsal Alanda Nüfus Hareketliliği: Burç (Gaziantep) ÖrneğiGaziantep Ünv. Fen Edb. Fak. Coğ. Bölümü 
39Doç.Dr. Süheyla Üçışık ERBİLEN Sümeyye Rabia İSTANBULMilli Mücadele Yıllarında Cephe Gerisindeki Antep Kadının DirenişiDoğu Akdeniz Üniversitesi                  Doğu Akdeniz Üniv. Lisansüstü Enstitüsü Eğitim Fakültesi Gazimağusa / KKTC                                   suheyla.ucisik@emu.edu.tr
40Dr. Öğr. Gör. Ercan YÜCELAhmet Ümit’in Patasana İsimli Romanında GaziantepGaziantep Üniversitesi      yucelercan@yahoo.com
41Dr. Öğr. Üyesi Levent YIKICIOryantalizmin Protestanlaştırma Programı Çerçevesinde Antep ErmenileriGaziantep Üniversitesi 
42Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sabri GENÇGaziantep’te Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Gündelik Hayat Teşekküllerinin Mitat Enç’in Şahitlikleri Aracılığıyla AnaliziGaziantep Üniversitesi        msgench@gmail.com
43Dr. Öğr. Üyesi Merve UYSALGaziantep Şehrinde Yaşayan Afgan Kadın Sığınmacıların Doğum Örüntülerinin Kültürlerinin Sürdürülebilirliğindeki RolüUluslararası Final Üniversitesi          merve.uysal@final.edu.tr
44Dr. Öğr. Üyesi Rifat ERGEÇ(emk.) Dr. Öğr. Üyesi Timur DEMİRGaziantep’te Müzeciliğin Bölge Arkeolojisine ve Kültür Turizmine EtkisiGaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
45Dr. Öğr. Üyesi Sevinç ALKAN KORKMAZModern mimarlık mirası bağlamında Türk ticaret bankası Gaziantep binasıToros Üniversitesi-Mersin    sevinc.alkan@toros.edu.tr
46Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÜNÜVAR Dr. Öğretmen Zeynep YILDIZ ÖZLÜ    Cumhurbaşkanı İsmet İnönü döneminde Gaziantep’te eğitim faaliyetleri (1939-1950)Gaziantep Üniversitesi- MEB        zeynepyildizozlu@gmail.com        
47Dr. Öğr. Üyesi Yücel DİNÇGaziantep İlinde Yer Değiştiren Yerleşmelere Coğrafi Bir BbakışHatay Mustafa Kemal Üniversitesi    dyucel.13@hotmail.com 
48Dr. Öğ. Üyesi Zeynep GÜNAYMekânsal Dönüşüm ve Değişim; Gaziantep Hükümet Konağı ÖrneğiBalıkesir Üniversitesi      gnyzeyneb@gmail.com
49Arş. Gör. Dr. Gül Nur DEMİRAL   Arş. Gör. Dr. Merve KALYONCU YOLAÇAN“Cumhuriyetin Kalite Sembolleri” Coğrafi İşaretli Ürünlerin Turizm Açısından DeğerlendirilmesiManisa Celal Bayar Üniversitesi   Anadolu Üniversitesi        gulnur.demiral@cbu.edu.tr
50Arş. Gör. Dr. Hüseyin Cem ESENKültür Endüstrisinin Metalaştırma Tahakkümüne Karşı Klasiğin Direnci: Alâeddin Yavaşça’nın Medhâl Besteciliği ÖrneğiNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı        huseyincemesen@gmail.com
51Arş. Gör. Haluk DOĞANMitat Enç’i Frıedrıch Nıetzsche’yle Birlikte OkumakManisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü    hal_ukde@hotmail.com
52Dr. Çağla YILMAZMemleketin Görünen Yüzü: Gaziantep’in Coğrafi Tescilli Ürünleri    cyilmaz061@gmail.com
53Dr. Murat KÜTÜKÇÜAntep Kuşatmasında Türk Telgrafları, YazışmalarıÇağ Üniversitesi / Adana Büyükşehir Belediyesi    muratkutukcu@cag.edu.tr
54Öğr. Elm. Osman SARIKAYAGeleneğin Yeniden Doğuşu: Gaziantep İkindi Sazı ÖrneğiÖğretim Elemanı    osmansarikaya.tmdk@gmail.com
55Ahmet KIRATLIMüzecilikte Etkili İletişim Yöntemlerine Bir Örnek : Panorama 25 Aralık Müzesinde Tarih Anlatımı ve İletişimPanorama 25 Aralık Müzesi Yönetici / Tarih Yüksek Lisans / Gaün İletişim ve Toplumsal Dönüşüm Yüksek Lisans        kiratlimedya@gmail.com
56Ali GEZGİNCİOsmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Taşra Aydınının Portresi: Şakir Sabri YenerGaziantep Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi      gezginciali@gmail.com
57Asena YALNIZOğuzeli Ağzında Geçen Atasözlerinin Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Geçen Atasözleriyle Benzerliği ÜzerineAmasya Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi        Asenayalniz13@gmail.com
58Ayşe AKMAN Alparslan SANTURGaziantep Yöresi Bazı Doğum Pratikleriyle İlgili Antropolojik Bir Çözümleme DenemesiAntropolog Kültür ve Turizm Bakanlığı   Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi        akmanay6@hotmail.com
59Bekir Sıtkı SEVEROĞLUBir Kent Mücadelesi: Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi HikayesiPanorama 25 Aralık Tarih Kurulu Başkanı      bekirsever@gmail.com
60Defne YETİM Sibel ÇELİKTÜRKYaratıcı Drama Yöntemi İle Çocuklarda Akran Zorbalığı Üzerine Bir Psikodrama Atölyesi; Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi ÖrneğiGaziantep Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi          defne.yetim@std.hku.edu.tr
61Defne YETİMÇocuk Kütüphanelerinde Aile ve Çocuk Saati ile Psikolojik Danışma Hizmeti Alan Dezavantajlı Çocuk ve Ebeveynlerin Kütüphane Kullanıcısı Olma ve Fırsat Eşitsizliklerinin Giderilmesi Hakkındaki Görüşleri: Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi ÖrneğiGaziantep Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi                    defne.yetim@std.hku.edu.tr
62Elmas Melike ASLAN Prof.Dr. Mehmet Emin SÖNMEZGaziantep Şehrinin Kentsel Yaşam Kalitesinin Mekânsal DurumuGaziantep Üniversitesi    elmasmelikeaslan8@gmail.com
63Emre SEVİGENGaziantep Müzelerinin Sosyal Bilgiler Dersinde KullanılabilirliğiÖzel Nesibe Aydın Ortaokulu Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı    emresevigen@gmail.com
64Ercüment Asaf YANIÇEfsane Savaşçı: Yıldırım Kâmilİstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   
65Fatma DAĞILMIŞAyıntablı Hamdi Baba Divanı’nda Yer Alan Biçimbirimsel YinelemelerGaziantep Üniversitesi 
66Gökhan KARABUDAKKültürel Mirasın Korunması: Gaziantep SOKÜM İl Envanteri AnaliziGaziantep Üniversitesi Öncelikli Alan Doktora Öğrencisi    gkhnkrbdk@gmail.com
67Hafıza Şeyma KOCAKERİMGaziantep Şahinbey Ağzının Türkiye Türkçesi Ağız Atlası Projesinde Yer Alan Leksik Ölçütler Bağlamında İncelenmesi  Gaziantep Üniversitesi Doktora Öğrencisi          kehanet1001@hotmail.com
68İlayda YILDIRIMGaziantep Tarihî Kent Merkezinde Kültürel Yeniden CanlandırmaGaziantep Üniversitesi Doktora Öğrencisi      yildirimilayda408@gmail.com
69İsmail Hakkı ÜZÜMCumhuriyet’in İlk Yıllarında Gaziantep’te Göç ve İskân Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme (1924-1928)Gaziantep Üniversitesi Yakınçağ Tarih Anabilim Dalı Doktora Programı      ismailhakkiuzum@gmail.com
70İsmail Hakkı ÜZÜM Mehmet Abdulhamid TEKTUNAGaziantep Savunması Kahramanlarından Kilisli Arslan Bey‘in Basında YansımalarıGaziantep Üniversitesi Yakınçağ Tarih Anabilim Dalı Doktora Programı    amehmettektuna@gmail.com  
71Kadir KOÇGaziantep Ağzında Yiyecek ve İçecek AdlarıMilli Eğitim Bakanlığı Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni    kdrkc@outlook.com.tr
72Murat DAĞ1957 Genel Seçimlerinde Gaziantep OlaylarıGaziantep Büyükşehir Belediyesi-Gaziantep Üniversitesi Tarih ABD Doktora Öğrencisi      muradag027@gmail.com
73Mustafa ÇAVDAROĞLUCumhuriyetin İlk Yıllarında Gaziantep’te Kaçakçılık Faaliyetleri ve Alınan Önlemlerİstanbul Üniversitesi Doktora Öğrencisi  m.cavdaroglu@ogr.iu.edu.tr
74Nuri ÖZTÜRKCumhuriyetin ilk yıllarında Antep şehrinde yaşanan, ekonomik ve siyasi Değişimler (1923-1935)Özel Ada Anadolu/Fen Lisesi Tarih Öğretmeni      kadnur@hotmail.com
75Ömer ERİŞGaziantep’in Tarihi Lokantalarıİnönü Üniversitesi Doktora Öğrencisi  o.eriss@gmail.com
76Ömer KAYA Emin TOROĞLUGaziantep Kenti Çevresinde Yıllara ve Arazi Örtüsüne Göre Yüzey Sıcaklıklarının Değişimlerinin Tespiti 
77Özen SÖYLER Prof.Dr. Mehmet Emin SÖNMEZMilli Kültürün Oluşmasına Gaziantep Savunmasının Rolü: Gaziantep Şehri ÖrneğiSiirt Üniversitesi –Gaziantep Üniversitesi 
78Özge Mazırık ÇAMLI – Prof.Dr. Behiye KÖKSELBir Gaziantep Masalı Ceylan Hanım’ın Arketipsel Sembolizm Bağlamında İncelenmesiGaziantep Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi      ozge.mazirik@gmail.com
79Samet BAYRAKGaziantep’te Cumhuriyet Dönemi Trahom Hastalığı ile Mücadele ve Dünya’da ilk Kurulan Gaziantep Çocuk Trahom HastanesiGaziantep Kent Konseyi Başkanı        bayraksamet27@hotmail.com
80Serdar SEVGİLİ, Doç. Dr. ERKAN ALSUGaziantep Dış Ticaretinin Ekonomik Büyümeye Katkısı: Cumhuriyet Dönemi ÖrneğiGaziantep İhracatçılar Birliği   Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü        erkanalsu@gmail.com
81Sevil DENİZGaziantep’te Kadın İstihdamı ve Kadınların Ekonomik Faaliyetleri (2000-2022)Panorama 25 Aralık Müzesi Uzman Tarihçi      ozoglusevil@gmail.com
82Sultan YETERGaziantep Panorama 25 Aralık Müzesi’nde Teşhir ve Tanzimi Yapılan Eserler Üzerine Bir İncelemePanorama 25 Aralık Müzesi Uzman Tarihçi        skaraoglan057@gmail.com
83Turgay GÖKANTEP’TE BİR EYYUBİ SULTANI YAPISI: GAZİANTEP KALESİ “EL-MELİKÜ’N NÂSIR II. SALÂHÜDDİN YUSUF CAMİ” MİMARİSİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERGaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Ana Bili Dalı    turgaygok.akdeniz@gmail.com
84Uğur YILMAZ   Filiz ERKUTLU1961’den 1965 Yılına Kadar Adalet Partisi’nin Gaziantep’teki Seçim Sonuçları ve Başbakan Süleyman Demirel’in 1966 Yılında Adalet Partisi’nin Gaziantep İl Kongresi’ndeki Zafer KonuşmalarıAnkara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Esntitüsü          ugurylmaz014@gmail.com
85Ünal ÜSTÜNDAĞCumhuriyet‘in 10. Yılında Ulusal Basında Gaziantep HaberleriBilim Uzmanı (Maramara Üni, İnkılâp Tarihi / İstanbul Üni, Müze Yönetimi)    unalustundag@gmail.com
86Yasemin Nevin BOŞNAK20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması Özelinde Türkiye- Suriye Sınır SorunlarıKilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisibosnaknevin0@gmail.com
87 Doç.Dr. Mehmet Fatih Döker
Ahmet Gül
Cem Kırlangıçoğlu
POI verileri kullanılarak Gaziantep Şehirsel fonksiyon alanlarının tanımlanması ve analizi Sakarya Üniversitesi  
88 Selahattin Köroğlu Gaziantep’in Arkeolojik Ve Kültürel Miras Açısından Unesco Süreci İle Unesco Kapsamındaki Alanların Ve Eserlerin Turizme Etkisi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi/Arkeolog         selahattinkoroglu@gmail.com
89 Dr. Öğr.Üyesi Hür Kâmil Biçici  Sanat Tarihi Yönünden Gaziantep’te Özel Koleksiyonlarda Bulunan Süzeklerin/Süzgeçlerin Değerlendirilmesi/ Evaluation of Strainers/Strainers in Gaziantep Private Collections in Terms of Art History Yozgat Bozok Üniversitesi             h.kamil.bicici@bozok.edu.tr
90Doç.Dr. Cihan Bayrakdar6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinin Gaziantep ve Yakın Çevresindeki Jeomorfolojik Etkileriİstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümücihanbyr@istanbul.edu.tr